Mail – Julia.akolofsson.gmail.com
IG – https://www.instagram.com/julia.akolofsson/

Handarbetets Vänner skolan, högre textilutbildning väv och broderi 2018-2020
Stenebyskolan, konst och kulturutbildning kläder 2017-2018
Stenebyskolan, konst och kulturutbildning textil 2016-2017

Copyrighted Image